Minimalismus

Pracovní verze – zatím si rovnám myšlenky.

V případě minimalismu je dobré si na začátek připomenout tu hlubokou vděčnost – vděčnost za to, že žiji v takové části světa, kde se mohu zbavovat přebytečných věcí.

Co pro mě znamená minimalismus?

Minimalismus je pro mě o maximální jednoduchost, udržitelnosti a vědomé skromnost. Ve svém životě mám jen to, co skutečně potřebuji a co mě přináší radost. Současně do svého života nepouštím věci, které mě vyčerpávají, berou mi energii nebo nejsou potřebné. Minimalismus je směr, který mi změnil život a vnesl do něj klid. Nemám potřebu věci pravidelně obměňovat kvůli společenskému statusu, nejsem ovlivňovaný všudypřítomnou reklamou (i skrytou), která mi neustále podsouvá, že „tohle prostě musím mít“, „bez tohohle nebudu šťastný“, „bez tohohle to nebudu já“, „na tohle místo se musíme prostě podívat.“

“Vrátit se k jednoduššímu životu a vědomé skromnosti není krok zpět, ale dopředu.” Yvon Chouinard


,,Tím, že budeme nějakou nedůležitou věc dělat dobře, se na faktu, že je nedůležitá nic nezmění. To, že úkol vyžaduje mnoho času, neznamená, že je důležitý. Na většině věcí nezáleží – být zaneprázdněný je forma lenosti – lenosti myslet a promyšleně konat. Nedostatek času je ve skutečnosti nedostatek priorit.“ Tim Ferriss

,,Nehledejte alternativy, pokud jich není zapotřebí – jenom tím zvyšujete počet možností, které budete muset zvážit. Nedělejte nic, co by vás nutilo o věcech uvažovat, dokud nemůžete jednat.“ Tim Ferriss

Nejdříve eliminujte, potom delegujte. Nikdy neautomatizujte něco, co lze eliminovat, a nikdy nedelegujte něco, co lze automatizovat nebo zefektivnit – jinak budete místo vlastním časem mrhat časem někoho jiného.“ Tim Ferriss

„Pokud bychom si jídlo sami pěstovali, tak bychom jen tak nevyhodili třetinu, jak to v průměru činíme dnes. Kdybychom si do svého bytu vyrobili židle a stoly sami, tak bychom je jen tak nevyhodili na skládku ve chvíli, kdy se rozhodneme změnit design naší domácnosti. Kdybychom si museli čistit svou vodu, asi bychom si nedovolili do ní kálet. Podceňujeme cenu objektů, které máme k dispozici. Většina z nás neuvažuje nad tím, kde náš odpad končí.” Mark Boyle

Když něco někomu dáte, dávejte s láskou a volností. Darujte příjemci úplnou svobodu, aby s vaším dárkem naložil, jak uzná za vhodné. Pokud dotyčný za nejvhodnější pokládá hodit tu věc obratem ruky do popelnice nebo ji dát někomu jinému, tak je to v pořádku (nechtěli byste přece, aby si zakrámoval svůj prostor nechtěným dárkem. Dejte druhým tuto svobodu a začněte zažívat více svobody i ve svém vlastním životě.

Podstatou procesu zbavování se nepořádku je schopnost propustit věci ze svého života. Nejen to, co vlastníte – to je jen konečný výsledek. Nejdůležitější je naučit se zbavit strachu, který je důvodem, proč na nich lpíte i poté, co přišel čas, aby se přesunuly někam jinam. Karen Kingstonová

Není potřeba kupovat zbytečnosti, které fungují na 80 % v lepším případě a na 30 % v horším případě. Daleko efektivnější je navrhnout svou vlastní věc, podle svých potřeb – pečlivě a zdokonalovat jí.

Protože nevíme, co je pro nás opravdu důležité, všechno se nám zdá být důležité. A protože se nám zdá všechno důležité, musíme to všechno udělat. Ostatní nás bohužel vidí dělat všechno, a proto očekávají, že to všechno uděláme. Dělání všeho nás ale tak zaměstnává, že nemáme žádný čas na to, abychom se zamysleli nad tím, co je pro nás opravdu důležité

Zpět na hlavní stránku