Síla slov


Slova jsou kouzelný nástroj, který může pohladit duši, ale i ublížit. Proto volme slova správně. Přidávám krásnou modlitbu.


Tady a teď, před nebem a před Zemí padáme v úžasu.

Cítíme požehnání naší nekonečné lásky v naší krvi, v našich kostech, v našemu dechu, v našich srdcích.

Otevíráme své oči, abychom spatřili to, co jsme dosud neviděli, otevíráme své uši, abychom uslyšeli to, co jsme dříve neslyšeli, za všemi limity, za tím, co je za vším.

Cítíme, jak se z našeho nitra vynořuje nový příběh a naplňuje naše těla, a vlny lásky nám připomínají, kým skutečně jsme.

Rozpouštějí nás v to, čím jsme vždy měli být.

Všechny vrstvy mezi námi mizí a náhle si uvědomujeme, že jsme vším čím jsme mohli být, že můžeme vidět i bez očí a kráčet i bez nohou a letět bez křídel…


Zpět na hlavní stranu


Napsat komentář