Mantry a písně pro slunovrat

Slunovrat. Nejmagičtější den v roce, kdy se Slunce otáčí a vrací se zpět. Můj nejkrásnější svátek v roce, který se snažím vždy trávit v kruhu přátel – u ohně, při tanci a zpět. Zpěvu manter. Zde přidávám pár mých oblíbených manter právě k tomuto magickému dnu. Letošním Slunovratem nás celou dobu provázela krásná mantra Procitá…


Procitá, prosvítá,

světlo v nás, v každém z nás,

svítí, září, světlo v každém z nás…

Od Lenky Počtové a Mantrovníků: Procita.mp3


Já zdravým slunce v duši mé,

to světlo, které je živé,

prosím ať mysl mojí osvítí poznáním,

prosím ať celou zemi a všechny světy ochrání.

Od Mantrovníků: Zdravým slunce.mp3 a Zdravým slunce-gahatri.mp3 doplněná o gajatri mantru.


Východ slunce stíny hýbou se básní píše slůvka spojí se. Dálky přede mnou světlem putujou stíny pode mnou světlem tancujou. V stínu večera zmizí docela stíny od rána píseň dopsána. Láska zpovídá svobodnou vůli dá země se točí dál nebuďme opodál.

Stín přináší světlo a světlo zas stín přináší světlo buďme tím vším světlo a stín.

Západ slunce stíny dlouží se, malíř maluje stínem tvaruje. Výšky nademnou hvězdy odkryjou hlubiny pod zemí mé podvědomí.

 Stín přináší světlo a světlo zas stín přináší světlo buďme tím vším světlo a stín.

Láska okolo nás posílá čas a nechá nás hrát si a venku růže rozkvétá krásu do světa svítá napořád. Láska prišla se ptát.

Jak se nám líbí ten život náš. Jak se nám líbí ten život náš.

Od Mantrovníků: Světloastin.mp3


Kuate leno leno mahote…

Jsme jedním nekonečným slunce, navždy navždy navždy…

Od Mantrovníků: Nekonečnéslunce.mp3


I am the light of my soul I am beautiful I am bountiful I am bliss I am, I am…

Jsem světlem své duše. Jsem krásný. Jsme bohatý. Jsem blažený. Já jsem. Já jsem…


Pozdraveno budiž světlo. Světlo ve tmě svítí, tma je nepohltí.
To světlo osvěcuje každého člověka. Pozdraveno budiž světlo.

Od Hadišťana: Pozdravenosvetlo.mp3


Kromě Slunce je potřeba uctít i tu naší Zemi. Jediné místo ve Vesmíru, kde můžeme v současně době mi lidé žít. Poděkovat jí.


Matko Země cítím Tě pod nohama

Matko Země cítím Tvé Srdce být

Hey heya heya heya heya how…

Otče vidím Tě když orli létají

Světlo ducha stoupá výš a výš

Hey heya heya heya heya how…

Od Evi a Strakyho alias Hudbadúhy: Matkozemě.mp3


Stromy vysoké ohne žiarivé vetry divoké vody hlboké

Já vás cítím svojím telom, já vás citím na duši

Heja Heja Heja Heja Heja Heja Heja Hou

Opět od Hudbydúhy: Stromyvysoké.mp3


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU