Modlitba pro svobodu…

V tomhle krásném podzimním období ke mě přišla další úžasná modlitba. Přidávám její český text. Děkuji za krásná slova, která se ke mě dostali v tomhle kouzelném čase.


Tobě
Nejvyššímu, který přebývá v srdci všech bytostí – Tobě zpívám.

Jsi ta nejkrásnější věc, kterou znám
Jsi ta nejcennější na celém světě
Jsi jako nebesa, jako větry a vlny
Jsi jako ptáci a květiny na poli

Jsi moje vůdčí hvězda a přítel
Jsi moje víra, moje naděje, moje láska
Jsi moje krev, mé plíce a mé oči
Jsi mé ruce
Jsi mé srdce

Svoboda je vaše krásné jméno

Utěšujte svou hrdou matku
Poznej svého bratra a uklidni svou sestru
Moc je tvůj otec a prázdnota tvůj zdroj
Jsi ta nejkrásnější věc, kterou znám


To You

To the Supreme One, that dwells within the heart of all beings – to You I sing.

You’re the most beautiful thing I know You’re the most precious in the whole world

You’re like the heavens, like the winds and the waves

You are like the birds and the flowers in the field

You’re my guiding star and friend

You’re my faith, my hope, my love

You’re my blood, my lungs and my eyes

You’re my hands

You’re my heart

Freedom is your beautiful name

Comfort your proud mother

Knowledge your brother and peace your sister

Power is your father and emptiness your source

You’re the most beautiful thing I know