Nezapomínejme na svobodu cestování

Děkuji právníkům, kteří se nebojí vyjádřit, stěžovat si a hájit naše demokratické principy a svobody. Městský soud v Praze dal za pravdu panu Dostálovi v žalobě na stát – ani vláda nemá neomezenou moc a musí se držet platné legislativy!

Prosím nebuďme ovce 🐑, nevěřme jenom titulkům našich médií, které jenom slepě papouškují slova našich politiků, bez špetky kritického myšlení. Média, co i za nouzového stavu tisknou nadpisy, které jsou vytržené z kontextu ve snaze zvýšit počet čtenářů! Nežijme prosím dál ve strachu. To, jestli pan Babiš, pan Prymula, pan Zeman nebo další mluví o nějakých omezeních ohledně našeho cestování do zahraničí, tak to jsou pouze JEJICH NÁZORY, JEJICH DOPORUČENÍ, ale nemohou tvrdit, že je to nařízené – ani prezident, ani premiér, ani … nemají v našem státě 🇨🇿 neomezenou moc, musí se řídit zákony!

To, jestli se rozhodnu v současné době vycestovat z vlasti 🇨🇿(pokud to stát, do kterého jedu umožní) či se do ní jako občan ČR vrátit je stále mé SVOBODNÉ rozhodnutí!

Doplňuji ještě pár pohledů dalších právníků:

„V žádném zákoně není napsáno, že je možnost uzavřít hranice směrem ven. Je tam možnost uzavřít je zvenku dovnitř.“

právník prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.

„Nemluvil bych o nepřiměřeném použití, ale o použití, které nemá oporu v zákoně. Svoboda pohybu je jedním ze základních práv a svobod… a k omezení může dojít jen na základě zákona. Když se podíváme do relevantních zákonů: zákona o krizovém řízení, zákona o ochraně zdraví nebo zákona o ochraně hranic, tak tam žádné takové opatření zmíněno není.“

Právník JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.

 „Právo vycestovat z Česka je garantované Listinou základních práv a svobod,“ připomíná Wintr s tím, že tuto zásadu masivně porušovaly vlády za minulého režimu.

„Domnívám se, že členové vlády a představitelé exekutivy nedostatečně dávají najevo, že u každého omezení čím déle trvá, tím závažnější musí být důvody, o které je opřeno.“

právník Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.


Zpět na hlavní stranu