Požehnání

Po modlitbě Ted a tady před nebem a zemí…. se chci podělit o další překlad krásné modlitby, která se mi dostala do rukou. Jedna má bývalá partnerka mě část překladu tohoto krásného textu věnovala k narozeninám. Já jsem ho volným překladem doplnil o další slova požehnání.

Myslím si, že teď nastala ta příhodná doba se o tuto krásnou modlitbu přeloženou do našeho jazyka podělit.


OM AAYUSHMAAN BHAVA

Kéž máš dlouhý život.

OM PREMAMAYABHAVA

Kéž jsi plný lásky.

OM SHAANTIMAYA BHAVA

Kéž jsi plný míru.

OM ANANDAMAYA BHAVA

Kéž jsi plný blaženosti.

OM JNANAMAYA BHAVA

Kéž získáš moudré znalosti.

OM BHAKTIMAYA BHAVA

Kéž jsi oddaný.

OM SHAKTIMAYA BHAVA

Kéž máš sílu.

OM NIRLOBHA BHAVA

Kéž žiješ volně bez chamtivosti.

OM NIRMALA BHAVA

Kéž se staneš čistým.

OM NISHKAAMA BHAVA

Kéž žiješ bez touhy.

OM NIRUPAPLAVA BHAVA

Kéž žiješ bez trápení,

OM NIRAVADYA BHAVA

Kéž jsi nezranitelný.

OM NIRANTARA BHAVA

Kéž máš věčnou existenci.

OM NISHKARANA BHAVA

Kéž nemáš žádné nepravdivé domněnky.

OM NIRANTAKA BHAVA

Kéž máš věčnou existenci.

OM NISHPRAPANCHA BHAVA

Kéž jsi osvobozený od světskosti.

OM NISSANGA BHAVA

Kéž jsi nezávislý.

OM NIRDWANDA BHAVA

Kéž jsi osvobozený od pochybností.

OM NIRAADHAARA BHAVA

Kéž nemusíš hledat jinou podporu než Jeho.

OM NIRAAGA BHAVA

Kéž jsi osvobozen od připoutanosti.

OM NISHKRODHA BHAVA

Kéž žiješ bez hněvu.

OM NISHPAAPA BHAVA

Kéž jsi zbaven hříchů.

OM NIRBHAYA BHAVA

Kéž jsi zbaven strachu.

OM NISHTULYA BHAVA

Kéž můžeš žít, aniž bys byl porovnáván.

OM NIH­SANSHAYA BHAVA

Kéž jsi osvobozen od pochybností.

OM NIRUPAVIBHABA BHAVA

Kéž jsi osvobozen od vznešenosti.

OM NITYA­AATMA­SWARUPA BHAVA

Kéž zůstaneš ve svém vlastním já.

OM PREM­SWARUPA BHAVA

Kéž žiješ ve formě lásky.

OM NITYA­SHUDDHA­BUDDHA­PARIPOORNA­SATCHIDAANANDA BHAVA

Kéž si vždy čistý, moudrý, úplný a vědomý své existence.

OM PARAMA­SHAANTA­SWARUPA BHAVA

Kéž máš nejvyšší formu míru.

OM TEJO­MAYA BHAVA

Kéž dosáhneš osvícení.

OM SHIVA­RUPA BHAVA

Kéž dosáhneš podoby Šivy.

OM KRIPAA­PAATRA BHAVA

Kéž jsi příjemcem milosti.

OM NIJABHAASA BHAVA

Kéž jsi sebe-vědomý.

OM NIRAAMAYA BHAVA

Kéž jsi zdravý.

OM BHAGAVAT­SVARUPA BHAVA

Kéž dosáhneš boží podoby.

OM DHEERA­RUPA BHAVA

Kéž jsi pevný, rozhodnutý, vytrvalý.

OM STHITA­PRAJNA BHAVA

Kéž máš stálou moudrost

OM KARUNAAMAYA­RUPA BHAVA

Kéž máš soucit.

Om Veera­rupa Bhava

Kéž jsi statečný

OM STHIR­RUPA BHAVA

Kéž jsi vždy stabilní.

OM KSHAMAA­RUPA BHAVA

Kéž jsi plný odpuštění.

OM DAYAA­RUPA BHAVA

Kéž jsi milosrdný.

OM TITIKSHU­RUPA BHAVA

Kéž máš trpělivost.

OM NIROGA BHAVA

Kéž jsi osvobozen od nemocí.

OM SHREYO­RUPA BHAVA

Kéž jsi formou dobroty.

OM SARVA­BHOOTA­MITRA BHAVA

Kéž jsi přátelský a soucitný ke všem.

OM NIR­AHANKAARA BHAVA

Kéž jsi osvobozen od egoismu.

OM SATATA­YOGI­RUPA BHAVA

Kéž s Ním zůstaneš sjednocen.

OM YATAATMA­SWARUPA BHAVA

Kéž máš sebekontrolu.

OM DRIDHA­NISCHAYA­RUPA BHAVA

Kéž jsi ve svém odhodlání pevný a vytrvalý.

OM GURORPITA­MANOBUDDHI­RUPA BHAVA

Kéž věnuješ svou mysl a intelekt Gurovi.

OM ANAPEKSHA BHAVA

Kéž jsi osvobozen od očekávání.

OM SHUCHIR­DAKSHA BHAVA

Kéž jsi vždy čistý a šikovný.

OM SHUBHAA­SHUBHA­PARITYAAGI BHAVA

Kéž se zřekneš připoutanosti a averzi k dobru a zlu.

OM SHITOSHNA­SUKHA­DUHKHESHU­ SAMA  BHAVA

Kéž máš vyrovnanost v chladu i v horku. V radosti i bolesti.

OM SANTUSHTA BHAVA

May you be ever contented

OM ABHAYA BHAVA

Kéž můžeš žít nebojácně.

OM TEJO-RUPA BHAVA

Kéž jsi ikonou síly.

OM DAMARUPA BHAVA

Kéž jsi ikonou disciplíny.

OM ARJVA­RUPA BHAVA

Kéž jsi ikonou přímočarosti.

OM AHIMSA­RUPA BHAVA

Kéž jsi ikonou nenásilí.

OM DAANRUPA BHAVA

Kéž jsi ikonou štědrosti.

OM SATYA­SWARUPA BHAVA

Kéž jsi ikonou pravdy.

OM SHANTI­SWARUPA BHAVA

Kéž jsi ikonou míru.

Zdroj: Požehnání pochází od Swami Bhaskarananda Saraswati, sanskrit přeložený do angličtiny je tady: BirthdayBlessingsMantras.pdf


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU