Síla slov

Slova jsou kouzelný nástroj, který může pohladit duši, ale i ublížit. Jak říká Don Miguel Ruize ve čtyřech dohodách – nehřeš slovem. Dušek dodává volme slova správně. Přidávám krásnou modlitbu, kterou jsem nedávno slyšel od Evi.

Teď a tady, před nebem a zemí padáme v úžasu.

Cítíme požehnání naší nekonečné lásky v naší krvi, v našich kostech, v našem dechu, v našich srdcích.

Otevíráme své oči, abychom spatřili to, co jsme dosud neviděli. Otevíráme své uši, abychom uslyšeli to, co jsme dříve neslyšeli. Otevíráme své srdce, abychom cítili to, co jsme dříve necítili.

Za všemi limity, za tím, co je za vším.

Cítíme, jak se z našeho nitra vynořuje nový příběh a naplňuje naše těla, a vlny lásky nám připomínají, kým skutečně jsme.

Rozpouštějí nás v to, čím jsme vždy měli být.

Všechny vrstvy mezi námi mizí a náhle si uvědomujeme, že jsme vším čím jsme mohli být, že můžeme vidět i bez očí a kráčet i bez nohou a letět bez křídel…

Kéž jsou v této nekonečné lásce šťastny všechny světu bytosti.


Zpět na hlavní stránku